Regulamin

RSS  lub  Mail
develway - linki IT, wiadomości IT, wiadomości dla programistów - RSS, Twitter

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego develway.pl, zlokalizowanego pod adresem www.develway.pl. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik deklaruje, że zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

 

1. Pojęcia i postanowienia ogólne

1.1. Pojęcia

a) Regulamin - zbiór zasad regulujących warunki korzystania z platformy develway.pl, zwanej dalej Serwisem oraz uprawnienia i obowiązki właściciela Serwisu, zwanego dalej Operatorem.

b) Serwis - otwarta platforma internetowa develway.pl, zlokalizowana pod domeną internetową www.develway.pl, będąca otwartym środowiskiem wymiany wiedzy i doświadczeń, nawiązywania kontaktów oraz promocji jej Użytkowników.

c) Operator - właściciel Serwisu, firma incet.pl posługująca się nr NIP 967-118-21-39

d) Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która dokonała rejestracji w systemie, otrzymując bezpłatny dostęp do usług i funkcjonalności oferowanych przez Serwis.

e) Profil Użytkownika – zbiór informacji o Użytkowniku, zlokalizowany na podstronie Serwisu.

f) Konto Użytkownika – miejsce w bazie systemu, przyporządkowane Użytkownikowi podczas rejestracji, umożliwiające dostęp do funkcjonalności oraz modyfikację własnych danych, łącznie z ich usunięciem z systemu.

g) Wiadomość - miejsce w bazie systemu, przyporządkowane Kontu Użytkownika, mające na celu wypromowanie odpowiedniego artykułu spoza Serwisu oraz skupienie wokół niej Użytkowników w ramach społeczności o podobnych zainteresowaniach.

h) Administrator – osoba posiadająca uprawnienia do modyfikacji lub usuwania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem.

1.2. Postanowienia ogólne

a) Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

b) Dostęp do funkcjonalności Serwisu wymaga rejestracji i założenia konta.

d) Rejestrując się Użytkownik deklaruje akceptację każdego z punktów tego Regulaminu oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych od Operatora Serwisu

 

2. Prywatność Użytkownika

2.1. Prywatność Użytkownika i ochrona jego danych osobowych jest dla Operatora Serwisu sprawą najwyższej wagi. Administratorem danych osobowych jest firma Justbemore. Dane przechowywane są w systemie z zachowaniem obowiązujących w prawie polskim standardów i zasad bezpieczeństwa oraz wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń technologicznych, uniemożliwiających ingerencję w dane osób trzecich.

2.2. Adres e-mail Użytkownika podawany podczas rejestracji nie będzie nikomu udostępniony i nie jest widoczny dla innych Użytkowników.

2.3. Dane Użytkownika publikowane na profilu są ogólnodostępne dla innych Użytkowników oraz są indeksowane przez wyszukiwarki. Użytkownik sam decyduje jakie informacje o sobie chce podać do wiadomości.

2.4. Wiadomości dodane przez Użytkownika są ogólnodostępne dla innych (również niezarejestrowanych Użytkowników) oraz są indeksowane przez wyszukiwarki.

 

3. Rejestracja w systemie i dostęp do swoich danych

3.1. Warunkiem przeprowadzenia poprawnej rejestracji i założenia konta w systemie jest podanie swoich danych osobowych oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Zasada podawania tożsamości wynika z charakteru platformy.

3.2. Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom stały i nieograniczony dostęp do swoich danych, w szczególności do ich modyfikacji lub całkowitego usunięcia z systemu.

 

4. Korzystanie z Serwisu

4.1. Użytkownikiem Serwisu może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

4.2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującym prawem, w szczególności zobowiązuje się do nie podejmowania działań bezprawnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, lub uznawanych powszechnie za nieetyczne, ponadto zobowiązuje się do nie umieszczania odnośników do stron, które mogą zawierać wyżej wymienione treści.

4.3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych innych osób, a także do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników.

4.4. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania lub modyfikacji wypowiedzi, Wiadomości lub Kont Użytkowników, które budzą wątpliwości lub rażąco łamią zasady niniejszego Regulaminu, lub których działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu lub Operatora.

 

5. Usługi i funkcjonalności

5.1. Dostęp do wszystkich podstawowych usług i funkcjonalności platformy jest bezpłatny.

 

6. Wiadomości

6.1 Użytkownik może dodawać nieograniczoną ilość Wiadomości.

6.2 Użytkownik, który zdefiniował dane Wiadomości staje się jego Administratorem i otrzymuje prawo do edycji informacji o Wiadomości.

 

7. Prawa autorskie

7.1. Treści publikowane przez Użytkowników chronione są prawem autorskim należącym do autorów materiałów.

7.2. Użytkownik zakładając konto w systemie, umieszczając swój wizerunek i publikując wszelkiego rodzaju materiały o charakterze autorskim (artykuły, informacje, wypowiedzi, inne) zgadza się na upublicznienie tychże informacji, wykorzystywanie ich do celów osobistych przez innych Użytkowników, a także magazynowanie tych informacji przez develway.pl.

7.3 Użytkownik może korzystać z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi publikowanych przez Użytkowników w zakresie własnego użytku. Wykorzystywanie tych informacji w innym zakresie jest możliwe wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

 

8. Odpowiedzialność

8.1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów publikowanych przez Użytkowników.

8.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość stron, do których odsyłają jego Użytkownicy i jednocześnie daje pełną gwarancję na bezpieczne korzystanie z własnych zasobów.

8.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich, a także za nieuprawnione użycie tekstu przez inne osoby lub rozpowszechnienie tekstu bez zgody autora.

8.4. Firma Justbemore nie udziela gwarancji na to, ze system będzie działał prawidłowo i bez przerw technicznych, do których zastrzega sobie prawo. Tym samym nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakich może doznać Użytkownik wskutek tych przerw, awarii lub błędów.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, a ich wprowadzenie nastąpi poprzez aktualizację dokumentu. O istotnych zmianach w regulaminie Operator zobowiązuje się każdorazowo powiadomić Użytkowników na łamach Serwisu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.2. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi dotyczące Regulaminu, a także funkcjonowania Serwisu należy kierować pod adres e-mail Serwisu (dostępny w sekcji kontakt).

9.3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2009.

poczekalnia newsów
wiadomości, które czekają na Wasze głosy
nowe
wiadomości, które dopiero co uznaliście za ciekawe
hity tygodnia
popularne wiadomości z ostatniego tygodnia
hity miesiąca
popularne wiadomości z ostatniego miesiąca
top all-time
najpopularniejsze wiadomości w serwisie

czym jest develway?

Develway jest serwisem, w którym znajdziesz aktualne informacje z zakresu szeroko-pojętej branży IT. Dziel się wiedzą i korzystaj z tego, czym dzielą się inni. Poszerzaj swoją wiedzę i buduj prawdziwą społeczność specjalistów z branży IT.

Mamy już dodane 1762 wiadomości i 460 zarejestrowanych użytkowników.

popularne

ostatnio dodane

Reklama